ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía

Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, tamén chamado MUNCYT ou Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España, é un museo dependente da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitivi ...

                                               

Día da Ciencia en Galego

O Día da Ciencia en Galego é a celebración do Día Internacional da Ciencia en Galiza, no que o pobo galego fai un fincapé especial en resaltar máis aló das fronteiras o labor de todos os científicos deste territorio pasados e presentes. O seu pri ...

                                               

Facultade de Ciencias da Saúde da Coruña

A Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade da Coruña creouse ano 2001, por transformación da Escola Universitaria de Terapia Ocupacional. A súa sede está situada no Campus da Coruña, no Hospital Marítimo de Oza.

                                               

IGACIENCIA

A Institución Galega da Ciencia, habitualmente coñecida coma IGACIENCIA, é unha organización sen ánimo de lucro que traballa para a promoción e o desenvolvemento das actividades científicas en Galicia, e que defente o emprego da lingua galega no ...

                                               

Ciencias naturais

As ciencias naturais, ciencias da natureza, ciencias físico-naturais, ciencias experimentais ou mesmo historia natural, son aquelas ciencias que teñen por obxecto o estudo da natureza seguindo o método científico, tamén coñecido como método exper ...

                                               

Consello Superior de Investigacións Científicas

O Consejo Superior de Investigaciones Científicas ou Consello Superior de Investigacións Científicas, tamén coñecido polo acrónimo CSIC, é un organismo público autónomo estruturador da Ciencia e Tecnoloxía españolas. Pertence ó Ministerio de Cien ...

                                               

Universidade da Coruña

A Universidade da Coruña é unha universidade pública, creada en 1989 coa lei de ordenación do sistema universitario de Galicia. Encóntrase estruturada territorialmente en Campus da Coruña de Ferrol. A Universidade da Coruña posúe titulacións únic ...

                                               

Bacharelato

O Bacharelato é un título ou unha etapa educativa moi diferente en distintos países e épocas. No sistema educativo español actual, que foi deseñado na LOXSE, o bacharelato é a derradeira etapa do Ensino Secundario. Ten carácter voluntario e unha ...

                                               

Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo é unha universidade pública inserida dentro do Sistema Universitario de Galicia con sede na cidade de Vigo. Conta con campus en tres cidades: Campus de Vigo, Campus de Pontevedra e Campus de Ourense. No 2010 a Universidade ...

                                               

Science Centre Delft

O Science Centre Delft é unha institución que alterna o seu papel de museo técnico e científico coas tarefas de investigación, sita na cidade surholandesa de Delft, nos Países Baixos. Organicamente, forma parte da Universidade de Tecnoloxía de De ...

                                               

Cultura de Galicia

Os primeiros poboadores de Galicia son os nativos oestrimnios e outros pobos de orixe indoeuropea. A fusión destes pobos no noroeste peninsular dará lugar á cultura dos castros entre o macizo Galaico e o río Douro, cultura na que deixaron a súa i ...

                                               

Cidade da Cultura de Galicia

A Cidade da Cultura de Galicia é un complexo arquitectónico que se atopa no monte Gaiás, na cidade de Santiago de Compostela, pertencente á Xunta de Galicia. As funcións dos edificios son múltiples, dende a Biblioteca e Arquivo de Galicia ou o Mu ...

                                               

Consellería de Cultura e Turismo

A Consellería de Cultura e Turismo é unha consellería da Xunta de Galicia con competencias na xestión e promoción da cultura e do turismo, así como da protección do patrimonio. Tamén se encargou en tempos do fomento do deporte. O seu actual titul ...

                                               

100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura

100 Galicia cen. Obxectos para contar unha cultura foi unha exposición temporal itinerante do Consello da Cultura Galega. Inaugurada en maio de 2016 en Santiago de Compostela, en outubro pasou á Coruña e en xaneiro de 2017 a Vigo, onde rematou no ...

                                               

Cultura castrexa

A cultura castrexa foi un conxunto de manifestacións culturais do noroeste da Península Ibérica que durou desde finais da Idade de Bronce ata o século I d.C. A súa característica máis notábel son os poboados amurados coñecidos como castros, dos q ...

                                               

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria é o órgano da Xunta de Galicia encargado dos asuntos culturais e da regulación do ensino dende a primaria ata a educación universitaria, a formación profesional e o ensino de adultos. ...

                                               

Premios da Cultura Galega

Os Premios da Cultura Galega son uns galardóns concedidos pola Xunta de Galicia a persoas físicas ou xurídicas que destacasen nese ano polo seu labor en diversos campos artísticos. Os premiados son seleccionados por un xurado único formado por do ...

                                               

Premio Cultura Galega de Proxección Exterior

O Premio Cultura Galega á Promoción Cultural de Galicia é un galardón concedido como parte dos Premios da Cultura Galega pola Xunta de Galicia a persoas físicas ou xurídicas con "traxectoria vencellada á expansión cultural de Galicia, á promoción ...

                                               

Biblioteca Básica da Cultura Galega

A Biblioteca Básica da Cultura Galega é un produto editorial formado por unha colección de cincuenta libros, en lingua galega, publicados dende 1982 pola Editorial Galaxia, co patrocinio das deputacións de Galicia.

                                               

Consello da Cultura Galega

O Consello da Cultura Galega é un organismo oficial independente con personalidade xurídica propia destinado a dinamizar a lingua e a cultura de Galicia na sociedade e asesorar os poderes públicos de Galicia. É un organismo estatutario, previsto ...

                                               

Demografía de Galicia

Galicia conta cunha poboación de 2.707.700 de habitantes, contando así cunha densidade de poboacional de 92.18 hab./km², lixeiramente superior á media española e semellante á europea. Galicia é a quinta comunidade autónoma de España por poboación ...

                                               

Demografía

A demografía é a ciencia que ten como obxectivo o estudo das poboacións humanas e que trata da súa dimensión, estrutura, evolución e características xerais, considerados desde un punto de vista cuantitativo. Xa que logo a Demografía estuda estati ...

                                               

Demografía de Cangas

A poboación moza é reducida, aumentando a partir dos 15 anos ata acadar un número de poboación entre os 25 e 29 anos, a partir de aí empeza a decrecer progresivamente. A poboación anciá é maior en número de mulleres que de homes. Tres parroquias ...

                                               

Galicia

Galicia ou Galiza é unha nación recoñecida internacionalmente en 1933 e establecida xurídica e administrativamente dende 1978 como comunidade autónoma segundo a Constitución española co rango de nacionalidade histórica determinado no seu Estatuto ...

                                               

Avellentamento da poboación galega

O avellentamento da poboación galega é un proceso demográfico que afecta ao territorio galego desde finais do século XX. Consiste no paseniño e progresivo envellecemento da poboación, de xeito que aumentan os individuos comprendidos entre idades ...

                                               

Demografía de Somalia

A demografía de Somalia abrangue as características demográficas dos habitantes de Somalia, incluíndo a orixe étnica, as linguas, a densidade de poboación, o nivel de educación, a saúde, o estado económico, as afiliacións relixiosas e outros aspe ...

                                               

Galicia na Idade Contemporánea

Galiza viviu desde o inicio da Idade Contemporánea, que abrangue os séculos XIX e XX, en permanente estado de atraso económico, cunha leve recuperación no último terzo do século XX. Cun modelo de crecemento continuado -aínda que baixo- as posibil ...

                                               

Galicia na Idade Moderna

A Idade Moderna comezou en Galicia a fins do século XV coa súa inclusión definitiva dentro do proceso de construción do estado absolutista español. A partir do que a historiografía ten chamado "doma e castración do reino", o reino de Galicia perd ...

                                               

Instituto Nacional de Estadística

O Instituto Nacional de Estadística de España ou INE, é o organismo oficial de España encargado de elaborar estatísticas sobre a demografía, economía, e sociedade españolas. Para a obtención de datos de poboación levábanse a cabo censos, pero des ...

                                               

Demografía de España

España tiña unha poboación de 46 934 632 ao 1 de xaneiro de 2019, segundo o Instituto Nacional de Estadística. Trátase do quinto país máis poboado da Unión Europea; con todo, a súa densidade de poboación é menor que da maioría doutros países da U ...

                                               

Demografía de Suíza

A evolución demográfica suíza caracterízase polo aumento continuo da media de idade e a alta proporción da poboación estranxeira. A relixión maioritaria, practicada por 43% dos suízos, é o catolicismo, seguido por diversas crenzas protestantes 35 ...

                                               

Gala do Deporte Feminino Galego

A Gala do Deporte Feminino Galego é un evento organizado pola Asociación de Mulleres Deportistas Galegas para premiar o deporte feminino en Galicia así como ás súas deportistas e as entidades, medios e organismos que apoian e fomentan. Con este a ...

                                               

Deporte

O deporte é unha actividade física, lúdica e mental que está suxeita a unha serie de determinadas regras. Algúns deportes practícanse con vehículos. Neste caso é máis importante a destreza e a concentración que a actividade física. Xeralmente pra ...

                                               

Deporte extremo

Os deportes extremos ou deportes de risco son todos aqueles deportes ou actividades de ocio con algún compoñente deportivo que comportan unha real ou aparente perigosidade polas condicións difíciles ou extremas nas que se practican. Baixo este co ...

                                               

Deportivo da Coruña

O Deportivo da Coruña, que ten por nome oficial Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D., e que tamén se coñece popularmente como Deportivo ou Dépor, é un club de fútbol galego fundado no 1906 na cidade da Coruña. O seu terreo de xogo é o Estadio ...

                                               

Deportivo da Coruña (hóckey a patíns)

A sección de hóckey a patíns do Deportivo da Coruña foi creada en 1942 e estivo activa ata 1979. Foi o primeiro equipo galego de hóckey a patíns, deporte que introduciu na Coruña José María Sastre, que foi tamén o primeiro adestrador do equipo. G ...

                                               

Deportivo da Coruña Feminino

O Deportivo da Coruña feminino, que ten por nome oficial Real Club Deportivo ABANCA por razóns de patrocinio, é a sección de fútbol feminino do Deportivo da Coruña, club de fútbol galego da cidade homónima. Xoga na Primeira División, logo de asce ...

                                               

Derbi entre Celta e Deportivo

O derbi entre o Celta de Vigo e o Deportivo da Coruña, tamén coñecido como O Noso Derbi, é o enfrontamento deportivo entre os dous principais clubs de fútbol galegos, o Celta de Vigo e o Deportivo da Coruña. Téñense enfrontado en máis de 200 ocas ...

                                               

Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Coruña

A Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física é unha das facultades da Universidade da Coruña. Foi creada o 1 de xaneiro de 2004 como consecuencia da integración na UDC do antigo Instituto Nacional de Educación Física de Galicia, que fo ...

                                               

Real Club Deportivo Fabril

O Real Club Deportivo Fabril, tamén coñecido como Dépor B, é un equipo de fútbol galego centenario, filial do Deportivo da Coruña. Fundouse o 21 de febreiro de 1914 e milita no Grupo 1 da Terceira División.

                                               

Club Deportivo Xuvenil

O Club Deportivo Xuvenil, coñecido como Deportivo Xuvenil ou simplemente Xuvenil, foi un club de fútbol galego da cidade da Coruña. Foi fundado en 1940 co nome de Club Deportivo Aprendices de la Fábrica de Armas por Rodrigo García Vizoso, ex xoga ...

                                               

Economía de Galicia

A economía de Galicia áchase fortemente imbricada aos recursos naturais. Galicia destaca polos seus contrastes económicos: mentres a costa oeste, sede dos maiores centros de poboación, e tamén das industrias manufactureiras de derivados da pesca, ...

                                               

Revista de Economía de Galicia

Revista de Economía de Galicia foi unha revista de economía galega, publicada pola Editorial Galaxia entre os anos 1958 e1968. Editáronse 66 números, sendo dirixida entre os anos 1958-1963 por Xaime Isla Couto e entre o 1963-1968 por Xosé Manuel ...

                                               

Economía

Economía é unha ciencia social que estuda a produción, distribución, comercio e consumo de bens e servizos. A economía, céntrase no comportamento e as interaccións dos axentes económicos e en cales son os mecanismos da actividade económica. A mic ...

                                               

O atraso económico de Galicia

O atraso económico de Galicia, título da primeira edición, é un ensaio escrito polo intelectual galeguista Xosé Manuel Beiras Torrado.

                                               

Consellería de Economía, Emprego e Industria

A Consellería de Economía e Industria é unha consellería da Xunta de Galicia que se ocupa da política enerxética, da planificación económica e empresarial e da promoción industrial.

                                               

Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia ou simplemente Xunta aparece definida no Estatuto de Autonomía de Galicia coma o órgano colexiado do Goberno de Galicia. Está composta polo Presidente, vicepresidentes e conselleiros. Os vicepresidentes e os conselleiros son no ...

                                               

Consellería de Economía

A Consellería de Economía foi unha antiga consellaría da Xunta de Galicia que se ocupou da planificación económica. As súas competencias actuais foron incorporadas á Consellería de Economía e Industria.

                                               

Economía de Vigo

A economía da comarca viguesa caracterízase pola preponderancia dunha economía diversificada vencellada ao sector pesqueiro, á industria e aos servizos. Entre os motores da economía de Vigo está a industria automobilística, liderada por PSA Peuge ...

                                               

Medalla de Galicia

A Medalla de Galicia é unha distinción de honra que concede a Xunta de Galicia a persoas ou institucións polos seus méritos ao servizo de Galiza en calquera aspecto da realidade social, cultural ou económica. Creadas en 1984 cun único distintivo ...