Back

★ Estado de agregación da materia - estados da materia ..Estado de agregación da materia
                                     

★ Estado de agregación da materia

En física, un estado de agregación da materia é cada unha das diferentes formas en que a materia pode existir. Hai catro estados observables da materia na vida cotiá: sólido, líquido, gas e plasma. Sábese que existen moitos estados intermedios, como o cristal líquido, e algún deses estados só existen baixo condicións extremas, como o condensado de Bose-Einstein.

Historicamente, a distinción está feita en base ás diferenzas cualitativas nas propiedades. A materia en estado sólido mantén un volume e unha forma fixa. No estado líquido manteñen un mesmo volume, mais a forma varía para adaptarse ao recipiente, as partículas mantéñense próximas, mais móvense libremente. A materia en estado gasoso ten volume e forma variable, adaptándose ao recipiente. A materia en estado de plasma ten volume e forma variable e contén átomos neutrais ademais dun número significativo de ións e electróns, ambos movéndose libremente.

O vocábulo fase emprégase ás veces como sinónimo de estado da materia, mais un sistema pode conter varias fases inmiscibles do mesmo estado da materia.

                                     

1. Os catro estados

Todos os estados de agregación posúen propiedades e características diferentes, os máis coñecidos e observables de xeito cotián son catro, chamados fases sólida, líquida, gasosa e plasmática.

                                     

1.1. Os catro estados Sólido

Neste estado, as partículas están todas moi pegadas as unhas ás outras. As forzas entre elas son fortes, polo que non se poden mover libremente, aínda que si poden vibrar. Como resultado, un sólido ten unha forma estable e definida, así coma un volume invariable, a súa forma só podería variar en caso dunha rotura ou corte producido por unha forza allea. Os sólidos, ao atinxiren o seu punto de fusión, pódense transformar en líquidos por medio da fusión, e estes últimos en sólidos a través da conxelación.

                                     

1.2. Os catro estados Líquido

Nos líquidos, as partículas atópanse máis separadas ca nos sólidos, deixándoas máis libres e formando unha estrutura móbil, e permitindo que a súa forma de adapte ao recipiente onde están contidas. Ademais, o volume dos líquidos só é invariable cando a temperatura e mais a presión son constantes. Cando se quenta un sólido por riba do seu punto de ebulición, este convértese en líquido. A temperatura máxima ata a que un líquido pode existir é a súa temperatura crítica.

                                     

1.3. Os catro estados Gasoso

Ao falarmos de gases, cómpre salientar que estes teñen enerxía cinética, o que fai que o efecto das forzas intermoleculares sexa pequeno ou mesmo cero para un gas ideal, dado que as moléculas están lonxe unhas das outras. Os gases non posúen nin forma nin volume fixo, amoldándose e ocupando todo o espazo do que dispoñen segundo o contedor no que estean confinados. Un líquido pasa a gas ao se quentar a presión constante ata o seu punto de ebulición, ou ben mediante a redución da presión a temperatura constante.

                                     

1.4. Os catro estados Plasma

O plasma é un gas ionizado, é dicir, que os átomos que o compoñen se separaron dalgúns dos seus electróns. Deste xeito, o plasma é un estado semellante ao gas, mais composto por anións e catións ions con carga negativa e positiva, respectivamente, separados entre si e libres, e que por iso é un excelente condutor. Un exemplo moi claro é o Sol.

Na atmosfera terrestre baixa, calquera átomo que perde un electrón cando o alcanza unha partícula cósmica rápida dise que está ionizado, mais a temperaturas altas é moi diferente. Canto máis quente está o gas, as súas moléculas e átomos móvense máis rápido lei dos gases ideais e a temperaturas moi altas as colisións entre estes átomos son suficientemente violentas para liberar os electróns. Na atmosfera solar, unha gran parte dos átomos están ionizados permanentemente por estas colisións e o gas compórtase coma un plasma.

A diferenza dos gases fríos por exemplo, o aire a temperatura ambiente, os plasmas conducen a electricidade e están fortemente influídos polos campos magnéticos. A lámpada fluorescente, contén plasma o seu compoñente principal é o vapor de mercurio que quenta e axita a electricidade, mediante a liña de forza á que está conectada.                                     

2.1. Outros estados da materia Condensado de Bose-Einstein

Esta nva forma da materia foi obtida o 5 de xullo de 1995, polos físicos Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle e Carl E. Wieman, polo que foron galardoados en 2001 co Premio Nobel de Física. Os científicos lograron arrefriar os átomos a unha temperatura 300 veces menor do que se lograra anteriormete. Chamouse "BEC, Bose-Einstein condensate e é tan frío e denso que aseguran que os átomos poden quedar inmóbiles. Este estado foi predito por Satyendra Nath Bose e Albert Einstein en 1926.

                                     

2.2. Outros estados da materia Condensado de Fermi

O condensado fermiónico foi creado na universidade de Colorado en 1999, describindo o estado dos electrones nun supercondutor. O primeiro formado por átomos foi conseguido en 2003 por Deborah S. Jin. O condensado fermiónico, considerado como o sexto estado da materia, é unha fase superfluída formada por partículas fermiónicas a temperaturas baixas. Está moi relacionado co condensado de Bose-Einstein, mais a diferenza deste, fórmase empregando fermións en lugar de bosóns.

É un estado de agregación no que a materia adquire superfluidez. Créase a temperaturas moi baixas, extremadamente próximas ao cero absoluto.

Un condensado quiral é un exemplo dun condensado fermiónico que aparece nas teorías dos fermións sen masa con rotura da simetría quiral.

                                     

2.3. Outros estados da materia Supersólido

O supersólido é un sólido no sentido de que a totalidade dos átomos de helio-4 que o compoñen están conxelados nunha película cristalina ríxida, de xeito semellante a como o están os átomos e as moléculas nun sólido normal como o helio. A diferenza é que neste caso "conxelado" non significa "estacionario". Como a película de helio-4 é tan fría apenas unha décima de grao sobre o cero absoluto, comezan a imperar as leis de incerteza cuántica. En efecto, os átomos de helio comezan a comportarse como se fosen sólidos e fluídos á vez. En circunstancias axeitadas, unha fracción dos átomos de helio comeza a moverse a través da película como unha substancia coñecida como superfluído, un líquido que se move sen ningunha fricción.

                                     

2.4. Outros estados da materia Outros posibles estados da materia

Existen outros posibles estados da materia, algúns só existen baixo condicións extremas, como no interior de estrelas mortas ou no comezo do universo despois do Big Bang:

 • Superfluído.
 • Materia dexenerada.
 • Líquido de spin cuántico.
 • Superfluído polaritón.
 • Materia estraña ou materia de quarks.
 • Materia fortemente simétrica.
 • Materia fotónica.
 • Materia debilmente simétrica.
                                     

3. Cambios de estado

Para cada elemento ou composto químico existen determinadas condicións de presión e temperatura ás que se producen os cambios de estado, debendo interpretarse, cando se fai referencia unicamente á temperatura de cambio de estado, a que esta se refire á presión atmosférica. Deste xeito, en "condicións normais" presión atmosférica, 0 °C hai compuestos tanto en estado sólido como líquido e gasoso S, L e G.

Os procesos nos que unha substancia cambia de estado son: a sublimación S-G, a evaporación L-G, a condensación G-L, a solidificación L-S, a fusión S-L, e a sublimación inversa G-S.

                                     

4. Véxase tamén

Ligazóns externas

 • 2003-10-10, Science Daily: Metallic Phase For Bosons Implies New State Of Matter.
 • 2005-06-22, MIT News: MIT physicists create new form of matter Citat: ". They have become the first to create a new type of matter, a gas of atoms that shows high-temperature superfluidity.".
 • 2004-01-15, ScienceDaily: Probable Discovery Of A New, Supersolid, Phase Of Matter Citat: ".We apparently have observed, for the first time, a solid material with the characteristics of a superfluid.but because all its particles are in the identical quantum state, it remains a solid even though its component particles are continually flowing.".
 • Short videos demonstrating of States of Matter, solids, liquids and gases by Prof. J M Murrell, University of Sussex.
 • 2004-01-29, ScienceDaily: NIST / University Of Colorado Scientists Create New Form Of Matter: A Fermionic Condensate.
                                     
 • teoría por Albert Einstein de que a materia era unha forma de enerxía. Poden existir tres estados de agregación da materia que varían conforme á temperatura
 • En física, o condensado de Bose - Einstein é o estado de agregación da materia que se dá en certos materiais a moi baixas temperaturas. A propiedade que
 • partícula non abandone o campo. O estado de plasma é un estado de agregación da materia no que a axitación térmica é capaz de vencer a atracción eléctrica
 • puntos de fusión apenas por riba da temperatura ambiente: francio, cesio, galio e rubidio. O estado líquido é un estado de agregación da materia intermedio
 • descomposición da materia orgánica e compostos amoniacais da auga residual. Formación de cheiros por esgotamento do osíxeno disolto da canle que non é capaz de recuperarse
 • para promover a agregación das células ameboides preparándose para moverse como un grande agregado chamado grex formado por miles de células. Cando no
 • complexa da materia é tan fundamental como a investigación sobre as forzas elementais. Se se atende á ciencia no seu conxunto, a idea de emerxencia
 • propiedades macroscópicas de calquera parte do sistema son iguais en calquera parte ou porción do mesmo. O estado de agregación no que pode presentarse
 • peculiar ciclo de vida asexual consta de catro fases: vexetativa, agregación migración e culminación. O ciclo vital de D. discoideum é relativamente curto


                                     
 • de partículas e a física nuclear interésanse polo estudo destas partículas, as súas interaccións e a materia constituída por elas que non se agregan en
 • o elemento comportase coma metal ou non metal en función do seu estado de agregación A presión atmosférica o arsénico sublima a 613  C, e a 400  C arde
 • que a forma dominante de materia no universo é a materia escura fría. Os outros dous tipos de materia fan menos do 20 da materia total no universo. O
 • membros, o que da ó Opus Dei unha natureza fundamentalmente laica dentro da Igrexa católica. Proceden dos numerarios e agregados laicos do Opus Dei Principalmente
 • interaccións entre estes e o resto da materia Proporciona así un marco teórico usado moito en física de partículas e física da materia condensada. En particular
 • defínese como un Estado xudeu e democrático nas súas Leis Básicas e é o único Estado de maioría xudía do mundo. Despois dunha resolución da Asemblea Xeral
 • o cal dá pé ao aumento nos prezos por parte dos empresarios ao consumidor, orixinando un círculo vicioso de inflación. Calquera destes tipos de inflación
 • tempo, de todas as formas da materia a enerxía e o impulso, e as leis e constantes físicas que as gobernan. A grande escala, é o obxecto de estudo da cosmoloxía
 • de materia escura do humus e consisten en mesturas heteroxéneas de moléculas de pequeno tamaño que se forman a partir da transformación biolóxica de células


                                     
 • nucleares. Adicionalmente, pódense agregar entre paréntese e como subíndice o estado de agregación molecular de cada substancia participante: sólido
 • relacións bilaterais cos estados en materia de política de defensa. Dirixir a participación do Ministerio nas organizacións internacionais de seguridade e defensa
 • universo descontinuo, composto de materia e de baleiro. Segundo os atomistas, os átomos que compoñen o universo son todos da mesma substancia. Son indivisíbeis
 • mesmas leis de agregación e separación dos átomos. O seu pensamento exercerá unha grande influencia na antigüidade, a través da escola de Epicuro, entre
 • O golpe de estado en Tailandia en 2006 tivo lugar o 19 de setembro, e foi levado a termo por un grupo de militares pertencentes a forzas especiais integradas
 • sucesión de hábitos En principio habería unha agregación de materia orgánica hábito flocular debida a principios sinxelos como a baixa actividade de auga
 • da mesma materia desde 1996, impartiu clases en institutos de Vilagarcía de Arousa e Cambados e desde os anos 1990 no IES Monte das Moas da Coruña. En
 • arxila está constituída por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes da descomposición de minerais de aluminio. Presenta diversas coloracións
 • xeoloxía que estuda as propiedades físicas e químicas dos minerais que se encontran no planeta nos seus diferentes estados de agregación Por mineral
 • país de América do Sur. Limita ao norte e nordeste co estado de Río Grande do Sur Brasil ao oeste co río Uruguai coas provincias arxentinas de Entre
 • Americanos. Así mesmo, a Corte, a solicitude dun Estado membro da OEA, pode darlle a tal Estado opinións acerca da compatibilidade entre calquera das súas leis
 • Confederación e Estados Confederados, foi un Estado formado polos once estados meridionais dos Estados Unidos de América entre 1861 e 1865. Como a súa existencia

Users also searched:

estado de agregación da materia, estados da materia. estado de agregación da materia,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →