Back

★ Líquido - estados da materia ..Líquido
                                     

★ Líquido

O líquido é un dos catro estados da materia, un líquido é un fluído cuxo volume é constante en condicións de temperatura e presión constante e a súa forma é definida polo recipiente que o contén. É unha substancia que presenta un estado da materia intermedio entre os estados sólido e gasoso.

Un líquido exerce presión no recipiente con igual magnitude cara a tódolos lados. Se un líquido se encontra en repouso, a presión que exerce está dada por:

p = ρ g z {\displaystyle p=\rho gz}

Onde ρ {\displaystyle \rho } é a densidade do líquido e z {\displaystyle z} é a distancia do punto debaixo da superficie.

A auga é o líquido máis común na Terra, ademais do máis abundante. Só dous elementos son líquidos en condicións normais de presión e temperatura, o mercurio e o bromo. Outros catro teñen puntos de fusión apenas por riba da temperatura ambiente: francio, cesio, galio e rubidio.

                                     

1. Descrición dos líquidos

O estado líquido é un estado de agregación da materia intermedio entre o estado sólido e o estado de gas. As moléculas dos líquidos non están tan próximas como as dos sólidos, pero están menos separadas cás dos gases. As moléculas no estado líquido ocupan posicións aleatorias que varían co tempo. As distancias íntermoleculares son constantes dentro dunha marxe estreita. Nalgúns líquidos, as moléculas teñen unha orientación preferente, o que fai que o líquido presente propiedades anisótropas.

Os líquidos presentan tensión superficial e capilaridade, xeralmente dilátanse cando se incrementa a súa temperatura e perden volume cando se arrefrían, aínda que sometidos a compresión o seu volume é moi pouco variable, a diferenza do que acontece con outros fluídos coma os gases. Os obxectos inmersos nalgún líquido están suxeitos a un fenómeno coñecido como flotabilidade.

                                     

1.1. Descrición dos líquidos Líquidos

A súa forma é esférica se non actúa ningunha forza externa sobre el. Por exemplo, unha pinga de auga en caída libre toma a forma esférica.

Como fluído suxeito á forza da gravidade, a forma dun líquido queda definida polo seu contedor. Nun líquido en repouso suxeito á gravidade en calquera punto do seu seo existe unha presión de igual magnitude cara a todos os lados, como establece o principio de Pascal. Se un líquido se atopa en repouso, a presión hidrostática en calquera punto do mesmo vén dada por:

p = ρ g z {\displaystyle p=\rho gz\,}

Onde ρ {\displaystyle \rho } é a densidade do líquido, g {\displaystyle g} é a gravidade 9.8 m / s e z {\displaystyle z} é a distancia do punto considerado á superficie libre do líquido en repouso. Nun fluído en movemento a presión non é necesariamente isótropa porque á presión hidrostática súmase a presión hidrodinámica que depende da velocidade do fluído en cada punto.

                                     

1.2. Descrición dos líquidos Cambios de estado

En condicións apropiadas de temperatura e presión, a maioría das substancias poden existir en estado líquido. Cando un líquido supera o seu punto de ebulición cambia o seu estado a gaseoso e cando alcanza o seu punto de conxelación cambia a sólido. Porén, algúns sólidos sublímanse ao calentárense, é dicir, pasan directamente do estado sólido ao estado gasoso. A densidade dos líquidos adoita ser algo menor que a densidade da mesma substancia en estado sólido. Algunhas substancias, como a auga, son máis densas en estado líquido.

Por medio da destilación fraccionada, os líquidos poden separarse ao evaporárense cada un ao acadar cadanseu punto de ebulición. A cohesión entre as moléculas dun líquido non é forte abonda polo que as moléculas superficiais poden evaporarse.

                                     

2.1. Características dos líquidos Viscosidade

Os líquidos caracterízanse porque as forzas internas do mesmo non dependen da deformación total, aínda que usualmente si dependen da velocidade de deformación, isto é o que diferencia os sólidos deformables dos líquidos. Os fluídos reais caracterízanse por posuír unha resistencia a fluír chamada viscosidade que tamén está presente nos sólidos viscoelásticos. Isto significa que na práctica para manter a velocidade nun líquido é preciso aplicar unha forza ou presión, se esa forza cesa o movemento do fluído cesa tras un tempo.

A viscosidade dun líquido crece ao aumentar a súa masa molar e diminúe o crecer a temperatura. A viscosidade tamén está relacionada coa complexidade das moléculas que constitúen o líquido: é baixa nos gases inertes licuados e alta nos aceites pesados. É unha propiedade característica de todo fluído líquidos e gases.

A viscosidade é unha medida da resistencia ao desplazamento dun fluído cando existe unha diferenza de presión. Cando un líquido ou un gas flúen suponse a existencia dunha capa estacionaria, de líquido ou gas, adherida sobre a superficie do material a través do que se presenta o fluxo. A segunda capa roza coa adherida superficialmente e esta segunda cunha terceira e así sucesivamente. Este rozamento entre as capas sucesivas é o responsable da oposición ao fluxo, é dicir, o responsable da viscosidade.

A viscosidade mídese en poises, sendo un poise a viscosidade dun líquido no que para esvarar unha capa dun centímetro cadrado de área á velocidade de 1 cm / s respecto a outra estacionaria situado a 1 cm de distancia fose precisa a forza dunha dina.

A viscosidade adoita decrecer nos líquidos ao aumentar a temperatura, aínda que algúns presentan un aumento de viscosidade cando se quentan. Para os gases a viscosidade aumenta ao aumentar a temperatura.

A viscosidade dun líquido determínase por medio dun viscosímetro entre os que o máis empregado é o de Ostwald. Este emprégase para determinar a viscosidade relativa, é dicir, que coñecendo a viscosidade dun líquido padrón, xeralmente a auga, obtense a viscosidade do líquido problema a partir da ecuación:

‴ n 1 n 2 = d 1 × t 1 d 2 × t 2 ‴ {\displaystyle {n_{1} \over n_{2}}={\frac {d_{1}\times t_{1}}{d_{2}\times t_{2}}}}                                     

2.2. Características dos líquidos Fluidez

A fluidez é unha característica dos líquidos ou gases que lles confire a habilidade de poder pasar por calquera orificio ou burato por máis pequeno que sexa, sempre que estea a un mesmo nivel do recipiente en que se atope o líquido.

A fluidez débese a que un fluído pode adquirir unha deformación arbitrariamente grande sen necesidade de exercer unha tensión mecánica. A tensión mecánica ou presión no seo do fluído depende esencialmente da velocidade da deformación, non da deformación en si mesma, a diferenza dos sólidos que teñen memoria de forma e experimentan tensións tanto maiores canto máis se afastan da forma orixinal, é dicir, nun sólido a tensión está relacionada principalmente co grao de deformación.

                                     

2.3. Características dos líquidos Outras propiedades

 • Nalgúns líquidos, as moléculas teñen unha orientación preferente, o que fai que o líquido presente propiedades anisotrópicas.
 • Cando un líquido supera o seu punto de ebulición cambia o seu estado a gasoso, e cando acada o seu punto de conxelación cambia a sólido.
 • Os líquidos presentan tensión superficial e capilaridade, xeralmente expandense cando se incrementa a súa temperatura e comprimense cando se arrefrían. Os obxectos inmersos nalgún líquido están sometidos a un fenómeno coñecido como flotabilidade.
 • Por medio da destilación fraccionada, os líquidos poden separarse entre si ó evaporarse cada un ó atinxir os seus respectivos puntos de ebulición. A cohesión entre as moléculas dun líquido non é o suficientemente forte polo que as moléculas superficiais pódense evaporar.
 • As moléculas dos líquidos non están tan próximas como as dos sólidos, pero están menos separadas cás dos gases.
 • En certas condicións, un líquido pode quentarse por enriba do seu punto de ebulición, os líquidos nese estado denomínanse superquentados. Tamén é posible arrefriar un líquido por debaixo do seu punto de conxelación.
 • A presión dun vapor en equilibrio coa súa forma líquida, a chamada presión de vapor, só depende da temperatura, o seu valor a unha temperatura dada é unha propiedade característica de cada líquido. Tamén o son o punto de ebulición, o punto de solidificación e a calor de vaporización esencialmente, a calor necesaria para transformar en vapor unha determinada cantidade de líquido.
 • As moléculas no estado líquido ocupan posicións ó azar que varían co tempo. As distancias intermoleculares son constantes dentro dunha estreita marxe.
 • A densidade dos líquidos acostuma ser algo menor que a densidade da mesma substancia en estado sólido. Algunhas substancias, como a auga, son máis densas en estado líquido.


                                     
 • O líquido cefalorraquídeo ou cerebroespiñal, coñecido como LCR, é un líquido que se dispón ao redor do cerebro e da medula espiñal. Circula polo espazo
 • cristais líquidos son unha clase de moléculas que están nun estado da materia entre o estado líquido e o estado sólido, coñecido como estado líquido cristalino
 • O líquido lavalouza é un tipo de produto de limpeza utilizado para lavar a louza, os pratos, os cubertos, etc. Trátase dun deterxente que está dotado
 • composición iónica. O líquido contén poucas proteínas e células pero é rico en acedo hialurónico sintetizado polos sinoviocitos de tipo b. O líquido sinovial reduce
 • cavidade pericárdica, para a cal é segregado o líquido pericárdico. O líquido é semellante ó líquido cefalorraquídeo do cerebro, amortiguando e permitindo
 • sonda que admite líquido refrixerante. Nas instalacións industriais adoita levar unha válvula de seguridade, un visor de nivel de líquido unha válvula de
 • líquida de líquidos en fase líquida de alta eficacia eficiencia resolución. A técnica baséase no uso de bombas para facer pasar un solvente líquido presurizado
 • pantalla de cristal líquido LCD, do inglés liquid - crystal display é unha tecnoloxía que usa as propiedades do cristal líquido empregada nas pantallas
 • convexo dependendo do líquido e da superficie sobre a que se forma. Os meniscos cóncavos fórmanse cando as partículas do líquido son atraídas máis fortemente
 • materia na vida cotiá: sólido, líquido gas e plasma. Sábese que existen moitos estados intermedios, como o cristal líquido e algún deses estados estados
                                     
 • Nalgunhas linguas como o xaponés ou o coreano existe unha único fonema líquido que segundo o contexto se realiza como lateral ou como vibrante, é dicir
 • aplicada a dito líquido en estado estábel altera o seu enlace molecular nunha relación medíbel co seu nivel de curvatura A lente líquida sería capaz de
 • Unido e Estados Unidos Barril Galón Cuarto Pinta Gill Onza líquida Dracma líquido Escrúpulo líquido exclusivo do Reino Unido Minim Culleradiña Cullerada
 • ebulición é a temperatura á cal un elemento ou composto químico pasa do estado líquido ao estado gasoso, nunhas condicións de presión determinadas. Se o proceso
 • pasar polo estado líquido tamén se produce unha presión de vapor. Na situación de equilibrio, as fases reciben a denominación de líquido saturado e vapor
 • aire líquido É o segundo gas nobre máis lixeiro, e presenta un poder de refrixeración por unidade de volume 40 veces maior que o do helio líquido e tres
 • pódense tomar mostras de líquido cefalorraquídeo en lugar de sangue. A diferenza das biopsias tradicionais, as biopsias líquidas eliminan a necesidade de
 • elementos químicos, sendo o único líquido que non pode solidificarse baixando a temperatura, xa que permanece en estado líquido no cero absoluto a presión normal
 • solidificarse o líquido non se debe almacenar en recipientes ríxidos metálicos ou de vidro nin encherse o recipiente totalmente con galio líquido CIAAW Glashow
                                     
 • denominada líquido pleural. O volume normal de líquido pleural contido nesta cavidade é de 0, 1 a 0, 2 ml kg de peso corporal. Este líquido facilita os
 • líquido As forzas de cohesión entre as moléculas dos líquidos son responsables do fenómeno da tensión superficial. No interior da masa dun líquido
 • natureza do líquido e a temperatura. Se a cantidade de gas é inferior á presión do vapor saturante, unha parte das moléculas pasan da fase líquida á gasosa:
 • masculino de todos os animais, entre eles a especie humana. O seme é un líquido viscoso e esbrancuxado que é expulsado a través do pene durante a exaculación
 • ampla gama que pode ir dende o puré á máis líquida dun caldo. A salsa enténdese coma un engadido líquido para os alimentos. O obxectivo da salsa é acompañar
 • unha obstrución, o líquido acumúlase na zona afectada, producíndose un inchazo denominado edema. A linfa está composta dun líquido claro pobre en proteínas
 • líquido xeralmente aplicado a barcos, bateas, boias e demais obxectos marítimos ou fluviais na auga. Este calado dependerá da densidade do líquido
 • abdome. Líquido pleural dos pulmóns Líquido sinovial nas articulacións Moco inclúe a drenaxe nasal e as flegmas Plasma sanguíneo, é a parte líquida do sangue
 • os vapores xerados, levándoos de novo ao estado líquido e un recipiente onde se almacena este líquido concentrado. Na industria química utilízase a destilación
 • O líquido expulsado é descrito como un líquido transparente que xorde da uretra, ás veces con forza, que ten unha composición parecida ao líquido xerado
                                     
 • físico en que un líquido pasa a estado gasoso. Ten lugar cando a temperatura da totalidade do líquido iguala o punto de ebulición do líquido a esa presión

Users also searched:

líquido, estados da materia. líquido,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →